Podziękowania

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANE EKSPONATY : 

 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemiędzie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Błotnej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Borownie

Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodowicach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniecpolu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieznanicach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnaszynie

Szul Bolesław

Janoska Sławomir

Szlachta Eugeniusz

Barczyk Zbigniew

Ciszewski Jarosław

Chybiorz Adam

Kleszcz Henryk

Karcz Henryk

Małek Patryk

Szczygieł Jan

Mieszczanek Włodzimierz

Haberka Sławomir

Szarek Stanisław

Spera Arkadiusz

Barczyk Mirosława

Ubik Tomasz

Okraska Bogusław

Wacowska Grażyna

Ewa Lubach