Ratujmy Zabytki

"Ratujmy wspólnie pamięć po Tych, którzy na przestrzeni lat nieśli
bezinteresowną pomoc bliźnim, ochraniając ich życie, zdrowie oraz mienie"

 

Często zdarza się, iż nieświadomie znajdujemy się w posiadaniu przedmiotów, które dla Muzeum Pożarnictwa mogą okazać się bezcennymi pamiątkami strażackimi.


Mogą to być medale, odznaczenia, mundury wyjściowe i bojowe, czapki, hełmy, pasy, topory, fotografie, sprzęt gaśniczy (węże, rozdzielacze, prądownice itp.), sprzęt alarmowy (trąbki sygnałowe, syreny) oraz wiele innych przedmiotów o tematyce pożarnictwa.


Przekazując takie przedmioty na rzecz naszego muzeum pożarnictwa lub oddając w depozyt decydują się państwo na ratowanie ich od zniszczenia i zapomnienia.


Ze swojej strony zobowiązujemy się: pokryć ewentualne koszty przesyłki przekazanych przedmiotów, odesłać oficjalne imienne podziękowanie, zabezpieczyć i dbać o stan przedmiotu, wyeksponować w galerii serwisu muzeum, a w przyszłości w siedzibie muzeum.


Nazwiska osób, które zdecydują się pomóc muzeum, umieszczone zostaną w dziale PODZIĘKOWANIA.
Zaznaczamy, że Ogrodzienieckie Muzeum Pożarnictwa swoim działaniem pragnie ratować pamięć, oraz przybliżyć historię strażackiej działalności .